×

Самые редкие казахские имена. Часть 2

watches 819187

Мы совместили имена из нашего прежнего рейтинга со списком редких и несправедливо забытых имен, предложенных вами, - казахских и не совсем.

Альтемир, Айсана, Айсен, Аяла, Айсафи, Айдина, Асима, Адинур, Аймира, Алангир, Азрет, Айкун, Алмамойын, Алкен, Алау, Анажан, Акжелен, Ассине, Аймерей, Арьян, Аюп, Аклима, Абрар, Алиби, Андир, Алемгир

Бекарыс, Бипаша, Батжан, Бифатима, Батырсагыз, Батырлан

                                                Гайния, Гандира

                                                Данат, Димнура

                   Елигай, Есения, Едыге, Ержебет, Еглам, Елсуер

                                  Жангельды, Жанабыл, Жаухар, Жолан

                                        Зейне, Заузамира, Зайда

                                                         Ислана

          Күміс, Курышбала, Куласия, Камарсулу, Каламкас, Койсын,                       Кемел, Казангап, Кайыр, Кульпан, Кырмызы, Камалия, Каусария,                                    Кантипаш, Кажай, Кульпаш, Калиакпар, Кульзазира

                    Лаула, Лағыл, Лениза, Лизама, Лиман, Ләтипә

 Марзия, Меир, Маймуна, Миіз,Маруа, Мадижан, Мирдана, Мажен

                                 Нургайша, Нурилла, Нуржауган, Несіп

                                                        Перуз

                       Расмина, Раянна, Рубина, Рабига, Рабина, Рунар

          Суйкiмбике, Сарын, Сәт, Саркыт, Сальсабиль, Сыпатай, Сурайя,                                   Салидат,  Сардар, Санида, Сальман, Сейтжакпар, Сандина

Тасним, Теңдік, Танирберген, Таргын, Тангир, Тейли, Танзила, Тәңір

                           Уәлиден, Улжалгас, Урия, Ултуар, Унзиля

                           Хансункар, Хорлана, Хусни, Ханым, Хабзада

                                Шәрбан, Шахмардан, Шадияр

                                                    Эрхан, Элиф


Загрузка...